ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” (PODUL) และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” (KAJIKI)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/15221
หนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ