ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้ข้าราชการเข้าประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032/21226
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือ (2)
  กำหนดการ
  แบบตอบรับ