ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/14885
หนังสือลงวันที่ 26 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย, นายอำเภอปากชม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ