ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/14844
หนังสือลงวันที่ 25 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นางสาววันเพ็ญ แก้วสีโส
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ