ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2120
หนังสือลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก หจก ไบโอ เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ