ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุสำหรับการบริการสลายนิ่วแบบภายนอกร่างกาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/14748
หนังสือลงวันที่ 24 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ธนารักษ์พื้นที่เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ