ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ไปติดต่อชำระค่าเช่าสถานที่
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/14747
หนังสือลงวันที่ 24 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ