ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตรวจสอบหลักประกันสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/14631
หนังสือลงวันที่ 23 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ