ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การสำรวจข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน รายวัน รายคาบ)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2102
หนังสือลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง จังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ