ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการอายัดทรัพย์สินราย นายจำรูญ แก้วกันหา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/14157
หนังสือลงวันที่ 13 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ