ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ2562 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/13744
หนังสือลงวันที่ 6 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย,วังสะพุง,เชียงคาน,ภูเรือ,ท่าลี่,ด่านซ้าย,นาแห้ว,นาด้วง และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ