ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 76702/13298
หนังสือลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ