ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยของนายทะเบียนจังหวัด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/13210
หนังสือลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง ์อธิบดีกรมการเเพทย์แผนไทยเเละเเพทย์ทางเลือก
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ