ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0018.1/13089
หนังสือลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ