ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจำหน่ายพัสดุ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/12945
หนังสือลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.สตง.
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ