ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/12890
หนังสือลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ