ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/12842
หนังสือลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ