ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ูขอความอนุเคราะห์จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร บริเวณกุดป่องฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/21202
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ