ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา(เงินเดือน ค่าจ้าง) ไตรมาสที่ 4
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/12617
หนังสือลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ