ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอข้อมูลเพิ่มเติม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/3425
หนังสือลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ