ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: คำสั่ง ศบค.
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.6/3423
หนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นพ.สสจ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ