ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/12562
หนังสือลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.หนองหิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ