ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจัดประชุม "เว้าจาพาข้าวงาย" ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/12389
หนังสือลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้พิพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ