ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/11993
หนังสือลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ