ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ(ภูวิวัฒน์)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/11518
หนังสือลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ