ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมเงินเพิ่ม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/11426
หนังสือลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายจรัส ไพรดุก เจ้าของกิจการวินคาร์แคร์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ