ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ไปทำสัญญา้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/11260
หนังสือลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอุทัย อาจแก้ว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ