ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ย้ายข้าราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0034/11181
หนังสือลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ