ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/1778
หนังสือลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ