ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/11044
หนังสือลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ