ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/10938
หนังสือลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ