ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้แจ้งรายชื่อร่วมเป็นประธานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/10841
หนังสือลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง แขวงทางหลวงเลยที่1
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ