ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ผ้าประดับบูธ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/10812
หนังสือลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รร.บ้านขอนแดง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ