ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การดำเนินโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ของจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/10589
หนังสือลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ