ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/10531
หนังสือลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ