ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: จองเลข
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/3211
หนังสือลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง จองเลข
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ