ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอหนังสือรับรองผลงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร รพ.เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/10267
หนังสือลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.กิจพูนทรัพย์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ