ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งเรียกค่าปรับ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/10234
หนังสือลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษัท นครเหนือ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ