ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งตัวบุคลากรเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/9723
หนังสือลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หมายเหตุ กลุ่มงานเภสัช
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ