ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ผจก.บริษัท สมิท เมดิคอล จำกัด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/9722
หนังสือลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ