ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประเมินบุคคลในระดับสูงขึ้นซึ่งเป็นตำแหน่งระดับควบ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/9624
หนังสือลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.นาด้วง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ