ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้ต่อประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) ภาคสมัครใจ (รพ.ท่าลี่)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/9473
หนังสือลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.ท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ