ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/9377
หนังสือลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ