ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/9096
หนังสือลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษัท เอส.เจ.(1993) จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ