ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขั้นตอนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/8981
หนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ