ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หนังสือรับรองผลงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8912
หนังสือลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ