ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/8646
หนังสือลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.เอราวัณ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ