ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8541
หนังสือลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ