ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งตรวจสอบบันทึกข้อมูลฯ CCTV ให้เป็นปัจจุบัน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/8428
หนังสือลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ