ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งระดับควบ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/8242
หนังสือลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ